Technika rozdzielania i mieszania

Separatory wielofrakcyjne

  • zamontowane ekscentrycznie, jednoczęściowe sito wanny z różnymi oczkami
  • dwa wały napędowe, napęd regulowany przez przetwornice częstotliwości
  • osłony z blachy z dużymi otworami do konserwacji i połączeń do usuwania pyłu
  • dostarczanie powietrza polepsza separację balistyczną

Opis funkcjonowania

Materiał wstępny podawany jest do nachylonej wanny, która obraca się wokół dwóch wałów mimośrodowych. Układ napędowy stanowią dwa silniki elektryczne sterowanego przez przetwornicę częstotliwości. Silniki i łożysko wału usytuowane są na zewnątrz strumienia odpadów. Dzięki minimalnemu zakurzeniu wydłużone są okresy konserwacji i tym samym redukcja kosztów serwisu.

Rotacja wokół osi wytwarza efekt wstrząsania. W połączeniu z regulowanym nachyleniem wanny sita sprawia to różne ruchy pojedyńczych odpadów zgodnie z odpowiednimi właściwościami fizycznymi. Części lekkie i płaskie migrują w kierunku ruchu w górę, części ciężkie i okrągłe przemieszczają się w dół w przeciwnym kierunki ruchu.

Frakcja lekka i płaska składa się głównie z papieru, tekstyli, opakowań kartonowych itd., frakcja ciężka i gabarytowa składa się z metali, kamieni, drewna, gumy, butelek plastikowcyh, szkła itd.

Otwory w wanne sita zawierają wymienne płytki sita, co dodatkowo umożliwia rozdzielenie materiału w zależności od wielkości ziarna.