System transportu technologicznego

Przenośnik łańcuchowy i taśmowy z napędem bębnowym

System transportu, opracowany i wykonany przez Ennex, został specjalnie zaprojektowany do centralnego transportu różnych rodzajów odpadów:

  • odpady resztkowe - odpady komunalne i odpady przestrzenne
  • surowce wtórne z mieszanki odpadów - odpady handlowe, drewno z recyklingu
  • odpady z oddzielnej zbiórki - lekkie opakowania, opakowania kartonowe, papier, karton, bioodpady i kompost

Heterogeniczne odpady stawiają na wysokim poziomie różne wymagania co do systemu technologicznego, który musi spełniać kilka podstawowych funkcji:

  • przenośnik zasilający, pod- i nadpodłożem
  • taśma przenośnika, taśma pochyła, taśma sortownicza

Wymagania technicznie można zrealizować na różne sposoby:

  • przenośnik łańcuchowy jak przenośnik łańcuchowo-rolkowy i przenośnik z taśmą modułową
  • przenośnik taśmowy z napędem bębnowym jak przenośnik ślizgowy i przenośnik rolkowy

Przenośnik łańcuchowy wyróżnia się bardzo wytrzymałą konstrukcją, w której taśma porusza się po kole zębatym w stałym połączeniu z listwą nośną i łańcuchem. W przenośniku taśmowym z napędem bębnowym napięty pas obraca się po napędzie bębnowym i bębnie zwrotnym.

Długoletnie doświadczenie wprowadziło w Ennex sprawdzony system modułowy. Celem jest mało podatny na zakłócenia transport technologiczny i tym samym wysoka niezawodność całego urządzenia. Modułowa struktura pozwala jednocześnie w dużym stopniu na standaryzowanie poszczególnych elementów z wysokim stopniem elastyczności dla rozbudowy lub modyfikacji w przyszłości. Ważną cechą jest zamknięta konstrukcja z podporami na różnych wysokościach wraz z otworami do celów konserwacyjnych.

Elementy napędu i zmiany z odpowiednimi stacjami napinającymi są dobrze dopasowane do różnych długości jak wysokości szyny prowadzącej materiał i do bocznego uszczelnienia taśmy.

Celem Ennex jest zastosowanie właściwej technologii do każdego rodzaju przetwarzania odpadów.