Rozdrabniacz wstępny

Rozdrabniacz dwuwałowy

  • wały obracają się wolno z przeciwbieżno pracującymi narzędziami na różnych długościach
  • każdy wał ma przekładnie planetarna i serwomotor hydrauliczny
  • przebieg rewersu kontrolowany przez system (PLC)
  • system narzędzi z podłączonymi i przyspawanymi narzędziami
  • dostępny stacjonarny (elektro hydrauliczny) z oddzielną jednostką napędową oraz mobilny (diesel hydrauliczny)

Opis funkcjonowania

Szczególną cechą wszystkich rozdrabniaczy dwuwałowych firmy Ennex jest przebieg rewersu pojedyńczo napędzanych wałów, kontrolowanych przez system PLC. Na biegu jałowym, albo przy osiągnięciu krańcowego obciążenia jeden albo dwa wały zmieniają swój kierunek obrotu i pracują kolejno w przeciwbieżnym kierunku obrotu.

Każde narzędzie wału wyposażone jest w przekładnie planetarną i serwomotor hydrauliczny. Napęd połączony jest do jednostki sterującej PLC. Programowanie ustawień maszyny w zależności od rodzaju materiału.

Przy rozdrabnianiu o stałe średnie grzebienie narzędzia umieszczone są na przeciwko na wałach narzędzi pierścienia, zabezpieczone spoiną. W trybie roboczym następuje rozdrabnianie materiału za pomocą średnich grzebieni, a w momencie rewersu przez boczne grzebienie.

Wały z grzebieniami pracują z różną prędkością. Wał z mniejszą prędkością przejmuje funkcję średniego grzebienia. Podczas rewersu występuje rozdrobnienie za pomocą bocznych grzebieni.

Masywne obce materiały, które prowadzą do zablokowanie maszyny, mogą być usunięte automatycznie po stronie bocznej.