Instalacje do sortowania

Odpady przemysłowe

Jeżeli za cel stawia się wydajne sortowanie niejednorodnych mieszanin odpadów, tak jak odpady handlowe, mieszane odpady budowlane albo odpady wielogabarytowe, występują duże wymagania w budowie instalacji.

Proces kombinacji - techniki rozdrabniania, rozdzielania i transportu musi spełnić zadanie wysokiej jakości, które oddziela strumień materiału.

Dołączony optyczny system rozpoznawczy dzieli automatycznie różnego rodzaju surowce wtórne. Przy wysokiej przepustowości można realizować wynik gospodarczy w połączeniu z wysokim stopniem czystości. Dla zapewnienia wysokiej jakości po uruchomieniu mechanicznego przetwarzania następuje ręczna kontrola. Wszystkie surowce wtórne mogą być - sprasowane w zwoje, bądź składowane tymczasowo w kontenerze - sprzedane na rynek. Dla produktów pośrednich jak frakcja drobna, frakcja resztkowa albo materiał mieszany o wysokiej wartości opałowej oferowane są różne drogi zużytkowania.

 

 Lekkie opakowania

W zależności od zasady zbiorowej w godpodarstwach domowych - worek, czy kosz na śmieci - lekkie opakowania przekazywane są przez maszynę do otwierania worków albo przez przenośnik podłogowy na linię do sortowania. Właściwe sortowanie składa się z kombinacji sekwencyjnie połączonych ze sobą mechanicznych procesów i kontroli ręcznej.

W pierwszym etapie procesu we wstępnym separowaniu oddzielane są duże opakowania kartonowe, folie, opakowania materiałopodobne i grube materiały obce. Przesiewacz bębnowy i separatory wielofrakcyjne rozdzielaja strumień materiału według wielkości na określone frakcje i według właściwości na różne materiały.

W kolejnych etapach procesu, separowane są cenne surowce wtórne jak metal i aluminium za pomocą separatorów do metali żelaznych i do metali nieżelaznych. Separator powietrzno-rozdzielający używany jest do oddzielenia lekkich frakcji (folii).

Systemy optycznego rozpoznania z automatycznym sortowaniem materiału obejmują sortowanie pojedyńczych frakcji jak kartonów Tetra Pak, papier, folie i różnego rodzaju tworzywa sztuczne jak PET, HDPE, PS i PP.

Końcowa kontrola jakości występuje przez ponowne ręczne sortowanie. Surowce wtórne prasowane są w bale i dostarczane do ponownego przetwarzania.

 

Opakowania kartonowe, papier i kartonaże

Nawet jeśli selektywne zbieranie opakowań kartonowych, papieru i kartonażu stanowi podstawę wysokiego poziomu recyklingu, prowadzony jest najpierw wybór odpowiedniego procesu technologicznego instalacji do sortowania. Głównym obszarem jest daleko postępująca automatyka.

Mechaniczna technika rozdzielania dzieli pojedyńcze strumienie materiału. System technologiczny usuwa i izoluje je tak, że optyczne systemy rozpoznawania mogą gwarantować kolejność oddzielenia do określonych lokalizacji zasobów. Oprócz głównego odbarwiania produktu jako najważniejszego surowca do produkcji papieru gazetowego są także mieszane papiery, tektury brązowe i białe.

Przed końcowym połączeniem do dalszego obrotu, wszystkie jakości kontrolowane są ręcznie.

 

Butelki plastikowe

W poprzedzających instalacjach do sortowania oddzielane są lekkie opakowania tak, że strumień materiału butelek plastikowych jest już wysoko wzbogacony frakcją końcową PET-jasne, PET- jasnoniebiesko, PET-zielony i PE.

Kombinacja procesów z techniki maszyn do perforacji i przesiewania jak i system transportu do rozdzielenia i separacji optymalizuje prezentację strumienia materiału do optycznego systemu rozdzielenia.

Kabina sortownicza NIR rozpoznaje połączone materiały i kolory oraz gwarantuje bardzo wysoką jakość sortowania. Czystość uzyskuje się przez kaskadowo ułożone łańcuchy do sortowania z sortowania pozytywnego i negatywnego żądanych frakcji. Optymalizację wydajności można osiągnąć przez dalsze oczyszczenie końcowego strumienia odpadów.

Frakcja końcowa poddawana jest kontroli ręcznej, w celu usunięcia butelek plastikowych po kosmetykach, środkach czystości i innych części materiałopodobnych.