Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych

Istotną motywacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest proces biologiczny, który jest uzasadniony w "Dyrektywie UE o składowaniu śmieci". Celem jest zredukowanie składowanych odpadów komunalnych, w szczególności biodegradowalnych składników. Przekazanie specyfikacji budowy instalacji oznacza przygotowanie odpadów resztkowych w wielostopniowym etapie mechanicznym. Z prawem mechaniki jako techniki kombinacji rozdrabniania i transportu, a także techniki rozdzielania i mieszania powstaje drobna frakcja (głównie materiał organiczny), która jest oddzielona do późniejszego biologicznego przetwarzania.

Biologia pozwala na przeprowadzenie formy tlenowej (kompostowanie) albo beztelnowej formy (odfermentowanie), jak również kombinację obydwu metod.

Proces przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych podzielony jest na dwa etapy.  W pierwszym etapie występuje proces intensywnego gnicia w tunelu. Kompost w tunelu kontrolowany jest przez indywidualny proces sterowania, oznaczony przez przymusową wentylację z wprowadzeniem gorącego powietrza. Wynikiem jest optymalny proces gnicia z wystarczającą zawartością wody w gnijącym wsadzie z intensywną dostawą tlenu przy stałej temperaturze masy. Tylko zamknięta konstrukcja daje możliwość konkretnego napowietrzania i centralnego gromadzenia powietrza wywiewanego z późniejszego przetwarzania powietrza odprowadzanego.

W drugim etapie przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych realizowany jest przeważnie system wtórnego gnicia. W końcowym procesie przetwarzania następuje przygotowanie dokładnego materiału gnijącego do załadunku do transportu rozdzielonych frakcji.

W końcowym procesie przetwarzania odpadów resztkowych w warunkach beztlenowych odbywa sie mokra i sucha fermentacja. Zwykle w tym przypadku musi być zastosowana tlenowa technika fermentowania jako proces kombinowania, jedno lub dwu etapowy.

Ennex skupia się na koncepcji procesu biologicznego za pomocą fermentacji mokrej i nastepującego mokrego utlenienia. W związku z tym cele koncepcji procesu jak i również optymalna realizacja w budowie instalacji są czynnikami charakterystycznymi dla projektu. Centralnym punktem tej metody jest wytwarzanie biogazu.