Budowa instalacji

Zakres działalności

Firma Ennex specjalizuje się w budowie instalacji do sortowania i przetwarzania różnego rodzaju odpadów:

  • lekkie opakowania
  • butelki plastikowe
  • odpady przemysłowe i mieszane budowlane
  • opakowania kartonowe, papier i kartonaż
  • odpady domowe i przestrzenne
  • paliwo alternatywne
  • żużel
  • bioodpady

Ennex oferuje klientom z sektora gospodarki usuwania odpadów liczne usługi począwszy od planowania i projektowania, aż do realizacji całych urządzeń.

Metody mechaniczne koncentrują się na rozwoju i wykonaniu podstawowych elementów instalacji do sortowania i przetwarzania jak rozdrabiarki, techniki rozdzielania i mieszania, system transportu, konstrukcje stalowe i inżynieria PCT (zintegrowane procesy projektowania i dokumentacji, układy pomiarowe, automatyka i systemy sterowania). W metodach biologicznych najważniejsza jest budowa instalacji do tlenowego i beztlenowego zagospodarowania odpadami.

Liczne referencje w Europie podkreślają efektywość i kompetencje firmy Ennex w zakresie instalacji do sortowania i przetwarzania różnego rodzaju odpadów. Instalacje będą mogły być realizowane dzisiaj jak i w przyszłości w sposób elastyczny i ekonomiczny – odzyskać z odpadów to co najlepsze.